Chronische Machtiging Fysiotherapie Maastricht

Chronische machtiging

Chronische machtiging

Uitleg voor patiënten vergoeding fysiotherapie bij chronische indicaties                                       

 

Chronische indicatie?                                                 

Indien u van uw specialist/arts een verwijzing heeft gekregen met daarop een indicatie die voorkomt op de lijst met chronische aandoeningen (Chronischelijst Borst, na te vragen bij u zorgverzekeraar) zullen de eerste 20 behandelingen vergoed moeten worden vanuit uw aanvullende verzekering alvorens er aanspraak gemaakt wordt op de basisverzekering.

Heeft u geen aanvullende verzekering dient u deze 20 behandelingen zelf te betalen aan de zorgverzekeraar. Heeft u wel een aanvullende verzekering maar is deze niet voldoende (minder dan 20 of al gebruikt dit jaar) dient u het aanvullende bedrag (om tot 20 behandelingen te komen) ook zelf te betalen aan de zorgverzekeraar.

Alleen als uw aanvullende verzekering 20 behandelingen of meer vergoedt hoeft u geen bijbetaling te doen.

Houdt er rekening mee dat het eigen risico van € 385 bij een chronische indicatie ook in rekening wordt gebracht. Dit kunnen de kosten van het ziekenhuisbezoek/opname, medicatie of resterende bedrag van de fysiotherapie zijn.

 

Voorbeeld 1                                                                    

Mw X krijgt een nieuwe heup (chronische indicatie voor 1 jaar) op 12-08-2017 en een heeft een aanvullende verzekering van € 1000 (32 behandelingen) en is dit jaar nog niet bij de fysiotherapeut geweest.

Mw X hoeft dus geen bijbetaling te doen omdat ze een voldoende aanvullende verzekering heeft.

Daarnaast zal wel het eigen risico van € 385 (per kalender jaar) betaald moeten worden aan de zorgverzekeraar.

 

Voorbeeld 2                                                                    

Dhr. P heeft zijn onderbeen gebroken bij het skiën en heeft hiervoor een operatie moeten ondergaan (chronische indicatie voor 1 jaar) op 02-02-2017 en heeft een aanvullende verzekering van € 250

(9 behandelingen) en is dit jaar nog niet bij de fysiotherapeut geweest. Dhr. P zal +/- € 330

(11 behandelingen (20 – 9= 11)) zelf moeten betalen alvorens de vergoeding over gaat naar de basisverzekering.

Daarnaast zal ook het eigen risico van € 385 (per kalender jaar) betaald moeten worden.

 

Wij realiseren ons dat ondanks bovenstaande verduidelijking soms nog lastig te begrijpen is.

Zorg er voor dat u altijd vooraf weet waar u aan toe bent en neem desnoods hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

stroomdiagram-av

Met vriendelijke groet,

Team Fysiotherapie Lodewick-Bertrand-Schepers