Oncologische Revalidatie Sport Fysiotherapie Maastricht

Oncologische revalidatie

Oncologische revalidatie

Sinds 2014 is Jos Lodewick deelnemer aan de stichting ONCONET en is te vinden op www.zorgzoeker.nl

Missie van de stichting Onconet is de realisatie van toegankelijke en kwalitatief goede fysiotherapeutische begeleiding bij het behouden of herwinnen van fitheid voor patiënten met kanker.

Kanker is een veelvoorkomende ziekte. In Nederland zal het aantal mensen bij wie de diagnose kanker wordt gesteld toenemen van 89.200 in 2008 tot naar verwachting 95.000 in 2015. Het aantal mensen dat leeft met kanker, of de psychische, fysieke en sociale gevolgen, zal toenemen van 366.000 in 2000 tot ruim 690.000 in 2015.  Klachten, zoals vermoeidheid, leiden tot een lagere kwaliteit van leven, verminderd functioneren op het gebied van activiteiten in het dagelijkse leven en een verminderde participatie op de arbeidsmarkt. Oncologische revalidatie kan een groot deel van de mensen gediagnostiseerd met kanker helpen om de gevolgen hiervan te boven te komen en om de kwaliteit van leven en deelname aan het arbeidsproces te verbeteren.

Doelstelling.  Door het tijdig en op maat inzetten van oncologische revalidatie het bereiken van een optimale kwaliteit van leven, klachtenvrij of met minder (rest)klachten, zoals vermoeidheid, en waar mogelijk een snellere arbeids- en maatschappelijke participatie. Voor patiënten in de palliatieve fase is het doel om met behulp van oncologische revalidatie de kwaliteit van leven, inclusief maatschappelijk- en indien mogelijk en gewenst ook arbeidsparticipatie, te optimaliseren door het beperken van vermoeidheid en andere klachten.

Uw oncoloog zal u aangeven wanneer het beste moment is om in te stappen in een revalidatieproject. Vaak kan dat al vóór eventuele operaties, bestralingen of chemo beginnen. Vraag uw oncoloog hiernaar.