Privacy- en cookieverklaring – Fysiotherapie Bertrand-Schepers – Maastricht

Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Het zal u niet ontgaan zijn maar vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gezondheidsgegevens) in werking getreden.

 

Wat houdt dit in voor u en voor ons als fysiotherapie praktijk?
Uw fysiotherapeut gaat al jaren zorgvuldig met uw gegevens om:  Europese wetten  leggen meer regels vast die in heel Europa van kracht gaan worden.

Behalve uw behandelend fysiotherapeut hebben ook een beperkt aantal andere personen toegang tot uw  gegevens. Dit zijn bijvoorbeeld de stagiaires, andere (waarnemende)fysiotherapeuten in de praktijk en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht getekend.

Met deze privacyverklaring willen wij u als praktijk informeren over de wijze waarop wij als zorgverlener omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Het waarom van de vastlegging, verwerking en uitwisseling van uw gegevens met andere partijen (zorgverleners en uw zorgverzekeraar) wordt hieronder nader toegelicht. Voorts informeren wij u over uw overige wettelijke privacy rechten.

 

Welke gegevens verwerken wij?

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij van u de volgende persoonlijke gegevens:

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

 

Wat is de bewaartermijn van uw medische gegevens?

Wij zijn wettelijk verplicht u medische gegevens 15 jaar te bewaren

 

Overige privacy rechten

 

Op welke wijze beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Als u het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn mag u dit bespreekbaar maken of ons via info@sportfysiotherapiemaastricht  berichten.

 

Wij hopen u met bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben en op u begrip!

Met vriendelijke groet,

 

Team Fysiotherapie Lodewick – Bertrand - Schepers