Specialismen – Maastricht

Specialismen

Specialismen

Binnen de fysiotherapie zijn er meerdere verbijzonderingen, dit zijn specialisaties binnen de fysiotherapie. Binnen onze praktijk beschikken we over erkende specialisaties zoals een manueel therapeut en sportfysiotherapeuten op MSc niveau.

MSc Manuele therapie

MSc. Sportfysiotherapie

Daarnaast zijn er fysiotherapeuten die zich hebben toegelegd op speciale deelgebieden, binnen onze praktijk is dit:

Sportrevalidatie

Orthopedische revalidatie

Mc Kenzie

Echografie

Shockwave

Medical taping

COPD